SMART

Je wilt je team, orkest of een sectie op een bepaald gebied verbeteren... formuleer je doel(en) SMART!
SMART is een methodiek; het is geen doel op zich!

• Specifiek
Maak een doel specifiek. Dat wil zeggen: SMART kan helpen om een doel te specificeren. Het voorkomt dat je in algemeenheden vervalt. De vraag is: wat wil je precies bereiken? Benoem wat/wie je nodig hebt om je doel te behalen of wat je gaat doen om dit te realiseren.

• Meetbaar
Meetbaar houdt in dat het resultaat (benoemd onder specifiek) ook zichtbaar/hoorbaar moet kunnen zijn.

• Acceptabel (of aanvaardbaar)
Doelen moeten acceptabel en aanvaardbaar zijn. Is het de doel aanvaardbaar en is er commitment? Sluiten de doelen aan bij de draagkracht en draaglast van je orkestleden?

• Realistisch
Een doel moet realistisch zijn. Is de doelstelling (binnen de gestelde tijd) haalbaar?

• Tijd (of tijdgebonden)
Doelen moeten binnen een bepaalde tijd gerealiseerd zijn, anders is het een oneindig verhaal.

Lees meer over SMART doelen formuleren