TEAMONTWIKKELING

een team naar een volgende fasen laten ontwikkelen door de onderliggende denkpatronen in ontwikkeling te krijgen.

gezamenlijk nieuwe, gewenste gedachten ontwikkelen en ervaringen opdoen.

Teamleden zicht geven op hun interactiepatronen en verantwoordelijkheid laten nemen voor een ieders aandeel.

Verbeteringen voor het hele team door ontwikkelingsconflicten bespreekbaar te maken.


Typering teams

• Loszandgroep

Individuele teamleden beschikken over vaardigheden (skills) maar er heeft nog geen ontwikkeling plaatsgevonden

• Hecht team

Teamleden zijn intern al op elkaar ingespeeld, tegenover anderen treden ze op als eenheid.Het is voor alle teamleden duidelijk wie wel en niet bij het team hoort.

• Gesloten team

Alleen binnen het team wordt naar oplossingen gezocht, er is weinig oog voor oplossingen die buitenstaanders kunnen bieden. Men probeert alles zelf te doen, adviezen van buitenstaanders worden afgewezen.

• Open team

Binnen én buiten het team wordt naar oplossingen gekeken. Er wordt gebruik gemaakt van expertise van anderen.


De vier typeringen op twee assen kunnen worden beschouwd als uitersten. Hieruit ontstaan weer vier groepen die de ontwikkeling van een team weergeven:


• Open loszandgroep

Er is geen sprake van een hecht team, maar er worden al wel oplossingen gezocht bij bekende mensen buiten de groep

• Gesloten loszandgroep

Er is geen sprake van een hecht team en er is weinig vertrouwen in elkaar. Men sluit zich af voor de buitenwereld.

• Gesloten hecht team

Teamleden zijn al op elkaar ingespeeld, maar de samenwerking met leden die geen onderdeel zijn van het ‘vaste team’ is moeizaam. Het team treedt naar buiten toe op als een eenheid, maar dat is binnen het team niet het geval.

• Open hecht team

Het team is op elkaar ingespeeld en treedt naar buiten toe als een eenheid. De teamleden hebben vertrouwen in elkaar. Op betrekkingsniveau spelen er weinig ontwikkelingsconflicten.


TEAMONTWIKKELING