TEAMSPIRIT

Met bestuursleden/dirigenten, aan de hand van een powerpoint-presentatie, van gedachten wisselen over 'Team Spirit'.

Onderwerpen die o.a. ter sprake komen:

Gezamenlijk eigenaarschap

Communicatie

Doelen stellen (missie)

Teamontwikkeling

Rollen binnen het orkest

Motivatie en weerstand

Interpersoonlijke (verhulde) conflicten

Circulaire patronen herkennen

De zes denkhoeden van De Bono

De Zeven eigenschappen van Covey

Ontwikkeling en ontwikkelingsfasen van het orkest

(on)afhankelijkheid


Meer informatie: 06 24 71 79 21 / contact